VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

Wat is werkdruk

Werkdruk is niet per definitie hetzelfde als werkstress. Een te hoge werkdruk kan wel werkstress veroorzaken.

Naast werkdruk kunnen er ook andere oorzaken voor werkstress zijn, zoals nare ervaringen of ongewenst gedrag op het werk.
Werkdruk heeft vooral te maken met taken en tijd. Maar werkdruk is wel wat anders dan het druk hebben op je werk.  “Te hoge werkdruk ontstaat als medewerkers langere tijd niet, of met moeite, binnen de beschikbare tijd kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden”.
Als werkgever heb je baat bij gezonde en gelukkige medewerkers. Daarnaast is de  werkgever vanuit de arbowet verplicht gesteld om er alles aan te doen om werkdruk te beheersen en voorkomen.

Een te hoge werkdruk komt vaak tot uiting in:

  • Verhoogd ziekteverzuim
  • Toename van spanningsklachten
  • Conflicten op de werkvloer
  • Verlies van productiviteit
  • Toename van fouten
  • Afnemende motivatie
  • Ondevreden klanttevredenheid

Werkdruk meten
Een hoge werkdruk hoeft direct een probleem te zijn. Sommige medewerkers vinden het prettig om druk bezig te zijn. Problemen ontstaan als werkdruk vaak of lange tijd te hoog is.
Een RI&E kan inzicht geven in de mate waarin medewerkers werkdruk ervaren. U kunt er voor kiezen om daarnaast aanvullend onderzoek te doen. Bijvoorbeeld door middel van een digitale vragenlijst gericht op arbeid en re-integratie of een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

De RI&E dient op het gebied van werkdruk volgende onderwerpen te bevatten:

  • Het risico op werkdruk is voor de verschillende vestigingen/units/afdelingen/ teams geïnventariseerd. 
  • Er is bij de inventarisatie van het risico werkdruk in ieder geval gekeken naar relevante oorzaken van werkdruk zoals: hoeveelheid werk in relatie tot de beschikbare tijd, onregelmatige diensten, overwerk, steun door collega’s en leidinggevenden, werktempo, zwaarte van het werk, emotionele belasting, pauzemogelijkheden. 
  • De inventarisatie is betrouwbaar. Dat betekent dat de ze gebaseerd moeten zijn op een goede afspiegeling, dus een minimaal aantal medewerkers.
Terug naar overzicht

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372