VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

Schade berekening WGA

Als de werknemer na twee jaar ziekte in de WGA komt, ontvangt de werknemer een uitkering. De kosten van deze uitkering worden via de gedifferentieerde premie werkhervattingskas bij de werkgever in rekening gebracht.

Wij maken een kostenberekening om inzichtelijk te maken wat de WIA-instroom van een specifieke medewerker financieel gezien betekent. Dit geeft de organisatie duidelijkheid.

Om ook het verloop in het verzuimdossier te kunnen beïnvloeden laat u deze kostenberekening bij voorkeur eerder uitvoeren. Namelijk zodra duidelijk is dat er een aanzienlijk risico is op WIA-instroom. Het is dan juist interessant om te weten wat de minimaal te verwachten schade zal zijn en ook wat de maximaal te verwachten schade kan zijn. De berekening helpt dan om te bepalen welke financiële afwegingen er gemaakt kunnen worden in het verzuimdossier.

Adviesgesprek
Tijdens het adviesgesprek krijgt u van de Register Casemanager (RSC-RCMC®) een uitleg over de toepasbaarheid van de genoemde schadebedragen en worden de scenario’s besproken die op basis van de berekening mogelijk worden. Hiermee kunt u op basis van kosten-baten bepalen welke vervolgstappen u wilt nemen.

In de kostenberekening vindt u de volgende informatie:

  • Berekening van de maximale en totale uitkeringslast bij WGA-instroom per medewerker
  • Doorrekening van de maximale en totale kosten voor de Werkhervattingskas per medewerker
  • Indicatie van de gevolgen van WGA-instroom voor de premie Werkhervattingskas voor de duur van 1 jaar
     

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372