VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

VerzuimCoach op locatie

De uitvoering van uw eigen verzuimbeleid proactief ondersteunt door uw eigen VerzuimCoach op locatie.

De regie blijft bij u en u krijgt structureel praktisch advies op het gebied van verzuimreducering, preventie en wetgeving. U voorkomt medicaliseren en onnodige kosten. U houdt meer grip op langlopende dossiers en u reduceert het verzuim. 

De toegevoegde waarde van de VerzuimCoach:

  • Coaching-on-the-job: omdat de praktijk vaak complexer is dan de theorie wordt de leidinggevende  on-the-job begeleid. Bijvoorbeeld in het maken van SMART afspraken, het voeren van verzuimgesprekken en het stellen van de juiste vragen.
  • Leidinggevende: de leidinggevende heeft een cruciale rol in het beïnvloeden van verzuim. De VerzuimCoach helpt de leidinggevende om het verzuim te verlagen en coacht in de praktijk op vaardigheden, wetgeving en het inzetten van deskundigen.
  • Oplossen:  de leidinggevende leert dat er keuzemogelijkheden zijn en leert onnodig verzuim te filteren en op te lossen. 
  • Wetgeving:  beter omgaan met arbeidsrechtelijke consequenties, wetgeving en het toetsingskader van het UWV levert veel voordeel op. De VerzuimCoach helpt hierbij.
  • Aansturen bedrijfsarts: uw leidinggevende wordt hands-on gecoacht in het aansturen van deskundigen.
  • Aanjager: verzuimaanpak is een continue proces. Om te zorgen dat ziekteverzuim altijd top prioriteit heeft is uw eigen VerzuimCoach de ideale aanjager.

De VerzuimCoach op locatie is afzonderlijk in te zetten en in combinatie met één van onze abonnementen.

 

Vrijblijvend offerte aanvragen?

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372