VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

WIA-voorlichting

De meeste medewerkers hebben geen idee wat het perspectief is na de WIA-keuring. Toch heeft het vaak grote gevolgen voor het werk en voor het inkomen.

De WIA is een complexe wet met meerdere uitkeringsvormen en arbeidsongeschiktheidscategorieën. Om voor de medewerker duidelijkheid te scheppen in de wirwar van regels bieden wij een WIA-voorlichtingsgesprek. 
Tijdens het voorlichtingsgesprek wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd wat de WIA precies is. Er wordt in gegaan op termen als arbeidsongeschiktheid of functioneel beperkt en er wordt uitleg gegeven aan de loongerelateerde of loonaanvullende uitkering. Hiermee kunt u duidelijkheid bieden aan wat de WIA-keuring precies voor uw medewerker kan gaan betekenen, het gesprek wordt daarom aangeboden rond de 15e maand. 

Inkomensberekening 
Het voorlichtingsgesprek kan worden aangevuld met een inkomensberekening. Een inkomensberekening geeft de medewerker inzicht in de te verwachten loonschade en mogelijkheden op aanvullende uitkeringen na de WIA-beoordeling.

Lees hier meer. 

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372