VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

VerzuimAnalyse

Exact weten waardoor uw kosten worden veroorzaakt? Heldere cijfers en gerichte doelen kunnen stellen? Dat realiseert u met de VerzuimAnalyse.

De VerzuimAnalyse geeft u inzicht in:

  • Verzuimfrequentie en verzuimduur
  • Verzuimoorzaken
  • Verzuimpatronen
  • Verzuimkosten
  • Verschillen tussen leeftijdsgroepen, afdelingen en functies
  • Nulverzuim
  • Zeer kort, kort, middel en langdurig verzuim

Frequentie, duur en tijd
Frequentie, duur en tijd zijn voorspellende parameters voor langdurige uitval en herhaling. Door een relatie te leggen tussen deze voorspellende signalen, creëert u de mogelijkheid om concreet te sturen op verzuimreductie en individuele preventie.

Risicoprofiel
Deze module fungeert als filter en als risicoprofiel op individueel niveau en geeft u een handvat om preventief met verzuim om te gaan. 

De VerzuimAnalyse als benchmark inkopen

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372