VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

Werkplekonderzoek

Heeft uw medewerker klachten of zijn er preventieve vragen? Dan is een werkplekonderzoek een goede optie.

Een werkplekonderzoek is een interventie waarbij de combinatie van ergonomie op de werkplek, de fysieke belastbaarheid van de werknemer, en psychosociale omstandigheden van de werknemer in kaart wordt gebracht.

Het uiteindelijke doel van een werkplekonderzoek:

  • Het geven van instructies op het gebied van houding en bewegingen aan de werknemer
  • Ergonomische aanpassingen
  • Het geven van aanbevelingen aan werknemer en werkgever middels en rapportage.

Een werkplekonderzoek kan op iedere werkplek worden uitgevoerd, van productie tot kantoor. Het is gericht op het voorkomen of verhelpen van klachten, daarom wordt er gekeken naar alle relevante factoren zoals de werkhouding en de werkomgeving.
Mogelijke risico’s worden doormiddel van een vragenlijst in kaart gebracht en er volgt een advies over het aanpassen van de werkplek of de werkomgeving. Ook kan er op basis van de persoonlijke situatie advies worden gegeven, bijvoorbeeld over (lastig te beinvloeden) omgevingsfactoren, persoonlijke omstandigheden of juist over bewegingen die klachten verergeren maar wel noodzakelijk zijn voor het werk.

Een werkplekonderzoek gaat over onderstaande elementen: 

  • Werkplek en fysieke belasting 
  • Werkomgeving, zoals klimaat, verlichting, geluid en trillingen
  • Werkhouding en ergonomie 
  • Werkinrichting- en werkgedrag 

Tijdens het werkplek onderzoek krijgt de medewerker adviezen die gericht zijn op het vergroten van bewustzijn en zelfredzaamheid. Er wordt altijd eerst gekeken naar praktische oplossingen die voorhanden zijn.
Het besproken advies wordt samengevat in een rapportage. 

Preventieve thuiswerk-check

Wilt u preventief met de thuiswerkplek van uw medewerkers aan de slag? Dan is de Preventieve thuiswerk-check een goed begin.
Middels een digitale vragenlijst die wordt uitgezet onder uw medewerkers wordt inzichtelijk of er klachten zijn en welke medewerkers een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van klachten.
Op basis van de uitkomst wordt advies gegeven over eventuele vervolgacties of hoe te handelen op basis van de gesignaleerde risico’s.

Webinar thuiswerkplek

Om meerdere medewerkers tegelijkertijd voorlichting te geven is een Webinar geschikt. Een ervaren instructeur legt medewerkers uit wat de minimale voorwaarden zijn van een goede werkplek en hoe ze zelf de werkplek beter in kunnen richten. 

Om eventuele vragen zoveel mogelijk te kunnen beantwoorden, is het aan te bevelen niet meer dan 25 mensen per Webinar te laten deelnemen. 

E-learning; veilig je werkplek inrichten

Een individuele manier om zelf met de werkplek aan de slag te gaan is e-learning. 
De e-learning borgt de opgedane kennis en helpt medewerkers om structureel zelf de werkplek beter in te richten en te houden.

De e-learning eindigt met een simpel en praktisch oefen-, en beweegprogramma voor thuis met als doel om risico’s van (toenemende) inactiviteit door thuiswerk te beperken.

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372