VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

Aandacht werkt!

De visie van VerzuimWeg is nogal nuchter: Iemand die ‘ziek’ is, is niet per definitie arbeidsongeschikt.

Uitval hoeft niet altijd medisch opgelost te worden. Dit vraagt om sturen op gedrag dat leidt tot eigen verantwoordelijkheid. Wij gaan daarbij uit van de volgende punten:

Zuinig zijn op je zelf. Zuinig zijn op medewerkers.
Inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid

Ziek is niet hetzelfde als arbeidsongeschikt
Wat kun je nog wel?

Verzuim is niet het onderwerp. Inzetbaarheid is het onderwerp. 
Mogelijkheden – Beperkingen – Prognose 

Gedrag is beïnvloedbaar
Demedicaliseren begint bij het herkennen van gedrag. Met gedrag bedoelen we de optelsom van alle keuzes die gemaakt worden. Want waarom meldt de ene medewerker met hoofdpijn zich ziek en gaat de andere medewerker gewoon aan het werk? Waarom stelt de ene leidinggevende vragen en gaat de andere leidinggevende het gesprek juist uit de weg? Deze keuzes zijn beïnvloedbaar en daar ligt ook precies onze expertise. 

Aandacht maakt het verschil
Stelt u zich eens voor dat uw medewerker weken thuis zit zonder dat dit echt nodig is of dat er iets aan de hand is maar uw medewerker niet de juiste hulp krijgt. Dit kunt u herkennen en voorkomen met hulp van de experts van VerzuimWeg. Adequate aandacht is daarbij het sleutelwoord. Het is aangetoond dat de juiste aandacht uitval helpt te voorkomen. 

Andere oorzaken 
Voor ons zijn de eerste weken cruciaal. Daar ligt winst in het voorspellen en beperken van langverzuim. Meestal wordt een ziekmelding vanuit medisch perspectief benaderd. Het verzuimgesprek gaat vaak over ziek zijn. Door een ziekmelding niet standaard vanuit medisch perspectief te benaderen, herkennen we de andere factoren die verzuim veroorzaken. 

Leidinggevende  
Direct beweging leidt tot een reducering van de verzuimduur. Het is daarom belangrijk om al vroeg in het verzuim de leidinggevende van handvaten te voorzien. Het moet duidelijk zijn voor de leidinggevende welke voorwaarden te scheppen gericht op het herstel van de medewerker. 

Lees hier meer over samenwerken met VerzuimWeg. 

Onze mogelijkheden bekijken?
Abonnementen

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372