VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

Vertrouwenspersoon

Het kan gebeuren dat uw medewerker op het werk te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen. Bijvoorbeeld pesten, (seksuele)intimidatie, agressie of zelfs geweld.

De gevolgen van ongewenste omgangsvormen kunnen ernstig zijn. Als werkgever heeft u daarom de plicht om werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting door ongewenste omgangsvormen.
Door een vertrouwenspersoon aan te stellen werkt u aan het beheersbaar maken van ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon is opgeleid om op de juiste wijze de melder te helpen.

U kunt via VezuimWeg een externe vertrouwenspersoon aanstellen, daarnaast zijn er meer mogelijkheden: 

  • Aansluiting externe vertrouwenspersoon
  • Opleiding interne vertrouwenspersoon
  • Protocol omgaan met ongewenste omgangsvormen 
  • Training omgaan ongewenste omgangsvormen 

Werknemers kunnen bij de externe vertrouwenspersoon in vertrouwen en anoniem hun hart luchten. Dat wil zeggen dat er niemand over geïnformeerd wordt, zelfs de werkgever niet, tenzij de persoon in kwestie dat zelf wil. Het is essentieel dat medewerkers de vertrouwenspersoon kunnen vertrouwen, een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.

De vertrouwenspersoon is er in eerste instantie voor een goede opvang van de medewerker en zal proberen door advisering of doorverwijzing meewerken aan het oplossen van de problemen. 

Preventie

Download de leaflet PSA

Meer weten over het PSA-beleid van VerzuimWeg? Download hier de handige leaflet. 

PMO & Health checks
PSA beleid
RI&E

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372