VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

RI&E

Waar gewerkt wordt, lopen mensen risico’s. Met de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) heeft u een instrument in handen om planmatig deze risico’s op te sporen en te voorkomen.

Hoe staat het met de veiligheid in uw werkomgeving? 
Na de uitvoering van de RI&E bent u op de hoogte van de arbeidsrisico’s die uw medewerkers lopen en of u de benodigde maatregelen heeft genomen om de aanwezige arbeidsrisico’s te verlagen.

Een lijst en een plan
Een RI&E bestaat eigenlijk uit twee dingen: een LIJST met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen uw bedrijf, en een PLAN voor het oplossen hiervan. Met deze twee onderdelen kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen, dus ook het financiële risico.
De RI&E vormt als het ware het fundament van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen. 

Het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie is een terugkerend proces. Zo kunt u op gestructureerde wijze aandacht besteden aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.
 

U kunt ons inzetten voor: 

Veiligheid

Download de leaflet RI&E

Meer weten over de RI&E van VerzuimWeg? Download hier de handige leaflet. 

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372