VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

Wie doet wat?

Om u en uw werkgever zo goed mogelijk te begeleiden tijdens uw re-integratie zullen we regelmatig contact met elkaar hebben. Dan is het goed om te weten met welke professionals u precies te maken krijgt.

De meest voorkomende professionals in het kader van uw re-integratie zijn:

  • De Casemanager
  • De Medisch Adviseur
  • De Bedrijfsarts

Wie doet wat?
U heeft te maken met de casemanager, de medisch adviseur en de bedrijfsarts. U wilt graag weten wanneer u met wie te maken krijgt. We leggen hieronder uit wat de taken van deze professionals zijn.

Casemanager
U heeft vooral contact en overleg met de casemanager. Dit is uw eerste aanspreekpunt en hier kunt u terecht voor al uw vragen. De casemanager is een onafhankelijke adviseur die zowel u als uw werkgever adviseert over uw re-integratie en hiervoor in een functionele eenheid samenwerkt met de medisch adviseur.

De casemanager werkt in opdracht van de Medisch adviseur en voert taken uit namens de Medisch adviseur waaronder:

  • Opstellen probleemanalyse
  • Opstellen spreekuurverslag
  • Opvragen medische informatie

Medisch Adviseur
De interne bedrijfsarts die eindverantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding, wordt de medisch adviseur genoemd. De medisch adviseur toetst de probleemanalyse, geeft aanwijzingen ter optimalisering van de re-integratie en beheert en bewaakt de medische en privacygevoelige gegevens. De medisch adviseur en de casemanager werken nauw samen.  

De bedrijfsarts
Wanneer u wordt opgeroepen voor een spreekuurconsult wordt u gezien door de bedrijfsarts. Dit is niet dezelfde persoon als de medisch adviseur of de casemanager maar een externe bedrijfsarts van VerzuimWeg.

Ook als u een preventief spreekuur aanvraagt wordt uw gezien door de bedrijfsarts.

Werknemer

Direct contact

Raadhuisplein 15
9751 AN Haren

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372