VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

Privacy & Kwaliteit

VerzuimWeg is een gecertificeerde arbodienst en heeft een eigen kwaliteitsprogramma gericht op het naleven van kwaliteit van dienstverlening, privacyrichtlijnen en wet- en regelgeving.

De gegevens van cliënten en contacten worden verwerkt conform vigerende wet- en regelgeving. Alleen bevoegde professionals kunnen deze persoonsgegevens inzien. In ons privacy statements staat hoe VerzuimWeg omgaat met uw privacy. De privacy en de kwaliteit van onze dienstverlening is daarbij procesmatig geborgd.

  • VerzuimWeg staat als Arbodienst geregistreerd bij de Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (SBCA)
  • De processen binnen VerzuimWeg zijn geborgd volgens ISO 9001:2015 + Certificatieschema Arbodiensten en worden jaarlijks extern getoetst door DNV GL
  • Wij werken met BIG geregistreerde (bedrijfs-)artsen
  • Wij werken met goed opgeleide taakgedelegeerden die, namens de bedrjifsarts en onder afgeleid medisch beroepsgeheim, het gesprek aangaan.
  • VerzuimWeg heeft geen call center of doorkiesnummer, maar werkt uitsluitend met een vast contactpersoon dat door u kan worden gebeld.

Borging veiligheid en privacy

  • VerzuimWeg werkt alleen samen met systeemleveranciers die ISO27001/NEN7510 gecertificeerd zijn.
  • VerzuimWeg registreert alleen strikt benodigde informatie. Deze wordt zonder uitzondering versleuteld en gecodeerd opgeslagen.

Onze Privacy Officer is per mail te bereiken via privacy@verzuimweg.nl
Onze Functionaris Gegevensbescherming is per mail te benaderen via fg@verzuimweg.nl

 

Over ons

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372