VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

Heb je een klacht over Verzuimweg, of bezwaar tegen de manier waarop wij met jouw ziekte of re-integratie omgaan?

Dat vinden wij vervelend. Als het enigszins kan, lossen we het probleem dan ook graag samen met je op.

Kies de situatie die op jou van toepassing is

Het is wel van belang om eerst te bepalen wat er precies aan de hand is. De regels van de sociale zekerheid schrijven voor dat je jouw klacht of bezwaar in bepaalde gevallen niet bij ons, maar bij andere personen of instanties onder de aandacht moet brengen. Kies hieronder de situatie die op jou van toepassing is.

Ik twijfel aan de juistheid van een advies van de bedrijfsarts

Als je twijfelt aan de juistheid van een advies van de bedrijfsarts over de verzuimbegeleiding, kun je dit met opgave van redenen bij hem aangeven. Je kunt dan ook vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts.

Procedure voor second opinions
De eerste bedrijfsarts zet dan de second opinion in gang, tenzij hij zwaarwegende argumenten heeft om dit niet te doen; in dat geval zal de arts aangeven wat deze argumenten zijn. Vindt de second opinion plaats, dan verloopt deze volgens een vaste, wettelijk voorgeschreven procedure.

Ik verschil met Verzuimweg van mening over mijn re-integratie

Bij het inrichten van de re-integratie volgt de casemanager van Verzuimweg het advies van de bedrijfsarts. Wanneer je het niet eens bent met de wijze waarop Verzuimweg met dit advies omgaat en/of de re-integratie vormgeeft, kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV.

Deskundigenoordeel van UWV
Bij een deskundigenoordeel beoordeelt UWV of Verzuimweg aan alle re-integratieverplichtingen voldoet. Bijvoorbeeld of we niet te weinig aan de re-integratie doen, of juist te veel van je vragen. De uitkomst van een deskundigenoordeel is wettelijk niet bindend, maar de casemanager van Verzuimweg neemt die wel altijd mee in het vervolg op het dossier en de ontwikkeling daarvan. Op uwv.nl vind je hoe je het deskundigenoordeel aanvraagt en met welke kosten je rekening moet houden.

Ik vind dat de bedrijfsarts mij niet correct of onprofessioneel heeft behandeld

Als je vindt dat de bedrijfsarts zich tegenover jou schuldig heeft gemaakt aan onfatsoenlijk of onprofessioneel handelen, kun je gebruikmaken van de klachtenprocedure van Verzuimweg.

Wij sturen je klacht door
Verzuimweg ziet erop toe dat onze artsen de verplichtingen van de klachtenprocedure naleven. Je kunt hiervoor onderaan deze pagina ons reactieformulier invullen.

Ik vind dat Verzuimweg mij niet correct of onprofessioneel heeft behandeld

Als je vindt dat wij ons niet correct of onprofessioneel tegenover je hebben opgesteld, kun je het reactieformulier invullen.

Binnen 48 uur contact
Wij vinden het erg vervelend als iemand een klacht of vervelende ervaring heeft en nemen iedere klacht serieus. Je kunt er op rekenen dat wij na ontvangst van je klacht binnen twee werkdagen contact met je opnemen om naar een oplossing te zoeken. Onderaan deze pagina zal je het reactieformulier vinden.

Ik ben het niet eens met een beslissing (‘beschikking’) over mijn ziekte of uitkering. Let op: alleen van toepassing indien je geen werkgever meer hebt

Wanneer je geen lopend dienstverband meer hebt (en dus geen werkgever) maar wel arbeidsongeschikt bent, ontvang je een Ziektewetuitkering. Beslissingen over je uitkering ontvang je van UWV. Alleen deze instantie mag namelijk zulke ‘beschikkingen’ afgeven.

Ben je het niet eens met de inhoud van een beschikking, dan kun je bezwaar maken. Dit is bijvoorbeeld van belang als je vindt dat de bedrijfsarts je ten onrechte hersteld heeft gemeld. De procedure voor bezwaar en beroep vindt altijd plaats bij UWV. Lees er meer over op de website van UWV.

Ik heb een compliment

Heb je een goede ervaring met onze dienstverlening? Deel het met ons!

Complimenten zijn voor ons heel waardevol, want zo weten we wat we goed doen! Dit helpt ons verder te verbeteren. En het is natuurlijk altijd leuk om te horen. Deel je compliment via ons reactieformulier hieronder.

Compliment of klacht

Wij doen ons uiterste best om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Heeft u een compliment of klacht? Breng ons op de hoogte. Uw compliment of klacht kan leiden tot verbetering van onze dienstverlening.

 Elk bericht wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.


Indien het een klacht betreft; om uw klacht zo goed mogelijk op te kunnen lossen, vragen wij u om onderstaande velden ook zo volledig mogelijk in te vullen.Heeft u een meningsverschil over het inhoudelijk advies van de bedrijfsarts? Dan gelden de procedures voor het deskundigenoordeel of second opinion, u kunt u op deze wijze geen klacht indienen.

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372