VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

Sociale wet- en regelgeving

VerzuimWeg is specialist in sociale wet- en regelgeving rondom verzuim. Wij zetten onze expertise in om de mogelijke (financiële) scenario's inzichtelijk te maken van WGA-instroom op organisatie- en dossierniveau.

Wij brengen advies uit op organisatieniveau en maken berekeningen op dossierniveau voor werkgever en werknemer:

Om de kosten rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te beperken is het belangrijk om inzicht te hebben in alle regels, kosten en subsidies die voor uw organisatie van toepassing zijn. Wij geven daarom advies op organisatieniveau in het toepassen van sociale wet-en regelgeving. 
Het is de moeite waard om te laten onderzoeken voor welke groep werknemers bijzondere regelingen gelden, of eigenrisicodragerschap wel of niet voordelig is voor uw organisatie en of alle beschikkingen op orde zijn. Het controleren van deze informatie en alles wat hiermee samenhangt bespaart veel geld.

U kunt ons ook vragen voor een éénmalig advies: 

  • Controle WHK-beschikking (werkhervattingskas UWV)
  • Keuze eigen risico ZW/WGA
  • Ondersteuning Bezwaar en Beroep
  • Benutten van subsidiemogelijkheden en kortingen

 

 

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372