VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

Register Casemanager

Ons vakgebied vraagt steeds vaker om verzuimprofessionals met een financieel juridische focus.

De Register Casemanager heeft zich middels de Post-Bachelor Register-Casemanagement gespecialiseerd in de volgende onderdelen:

 • Voeren van onderhandelingen op dossier- en organisatieniveau met onder andere UWV, belastingdienst en verzekeraars
 • Verbeteren van subsidie- en vangnetmogelijkheden
 • Inzichtelijk maken van kosten en risico’s bij arbeidsongeschiktheid
 • Analyseren en optimaliseren van de verzuiminfrastructuur op organisatieniveau

In de complexe wereld van wetten, regels, kosten en subsidies rondom verzuim helpt de Register Casemanager onze klanten om de beste keuzes te maken in het verzuimproces.

Uw voordeel:

 • Reducering van schadelast
 • Meer regie tijdens het re-integratieproces
 • Versterkte interactie tussen belanghebbende partijen
 • Verbeterde verzuiminfrastructuur binnen uw organisatie

De inzet van de Register Casemanager is maatwerk. Dit verschilt per organisatie en kan ook veranderen gedurende de samenwerking. 

Mogelijke werkvelden:

 • De Register Casemanager komt periodiek op locatie en ondersteunt de organisatie vanuit een consultant rol op het gebied van verzuim en inzetbaarheid
 • De Register Casemanager adviseert HR/HRM tijdens een vast dossieroverleg over strategische vervolgstappen in de verzuimduur m.b.t. wetgeving en kosten/baten
 • De Register Casemanager adviseert op afroep aangaande complex verzuim (langdurig, conflictueus/relationeel), WIA (WGA/IVA), Ziektewet
 • De Register Casemanager geeft de leidinggevende structureel praktisch advies middels een inloopspreekuur of op afspraak
 • De Register Casemanager voorziet in coaching van de leidinggevende op het gebied van schriftelijke en verbale gespreksvoering en gesprekstechnieken
 • De Register Casemanager fungeert als aanjager in het verzuimproces zodat de focus en de aandacht voor verzuim wordt verhoogd
 • De Register Casemanager geeft ‘Corporate’ advies, concrete voorstellen voor procesverbeteringen t.a.v. de organisatie, verzuimbeleid, gebruik middelen uit de sociale zekerheid, systeeminrichting en preventie
 • De Register Casemanager ondersteunt de organisatie in het zo optimaal mogelijk inzetten van middelen in het verzuimproces, zoals de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en andere specialisten
 • Coaching-on-the job van leidinggevenden in praktijkvaardigheden zoals het uitvoeren van wetgeving, omgaan met arbeidsrechtelijke consequenties, het toetsingskader van het UWV en het inzetten van deskundigen. Coaching on-the-job van leidinggevenden in het uitvoeren van verzuimbegeleiding zoals in het maken van SMART afspraken, het voeren van verzuimgesprekken en het stellen van de juiste vragen

 

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372