VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

Veranderingen in de arbowet

Veranderingen in de arbowet

Vanuit de nieuwe arbowet wordt de nadruk meer gelegd op preventie. VerzuimWeg werkt veelal al in de lijn van de wetswijzigingen, de veranderingen in onze samenwerking ziet u dus vooral terug in de basisovereenkomst en in het uitbreiden van ons dienstenaanbod.

Wij hebben de wetswijzigingen hieronder voor u omschreven en de maatregelen vanuit VerzuimWeg voor u op een rijtje gezet.

Basiscontract
Het basiscontract is een verplichte overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener. Hierin is de manier van ondersteuning vastgelegd, het bevat dus tenminste de minimale voorwaarden voor arbodienstverlening. In het basiscontract moet staan wie welke taken uitvoert en op welke manier.

In het basiscontract moet ook geregeld worden:

  • Dat de bedrijfsarts iedere werkplek kan bezoeken
  • Dat de bedrijfsarts een klachtenprocedure heeft
  • Hoe de samenwerking is tussen de preventiemedewerker, OR en de bedrijfsarts
  • Er een mogelijkheid is tot second opinion
  • Dat de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen
  • Dat de bedrijfsarts beroepsziekten meld aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

De nieuwe wet kent een overgangsjaar van 1 jaar. Daar waar nodig past VerzuimWeg de overeenkomst aan volgens de nieuwe wet. Wij zullen u uiterlijk in kwartaal 1 van 2018 voorzien van een basiscontract zodat u ruim voor 1 juli 2018 het basiscontract geregeld heeft.

 

Preventie door bedrijfsarts
De wetgever heeft ervoor gekozen om de adviseursrol van de bedrijfsarts te benadrukken en daarmee ook aan te geven dat de verantwoordelijkheid voor het arbeidsomstandighedenbeleid bij de onderneming ligt. De belangrijkste gevolgen voor de rol van de bedrijfsarts zijn:

Werkplek bezoeken: De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer. De bedrijfsarts moet langs kunnen komen om de werkplek te bezoeken. De bedrijfsarts zal dit doen als het (open) spreekuur daar aanleiding voor geeft.

Openspreekuur: Iedere medewerker moet anoniem en zonder toestemming van de werkgever de gelegenheid krijgen om preventief naar de bedrijfsarts te gaan.

VerzuimWeg heeft een tool ontwikkeld voor medewerkers om een open spreekuur aan te vragen. Hiermee voldoet u als werkgever ruim aan criteria voor het openspreekuur.

Bekijk hier de digitale tool.

Klachtenprocedure
VerzuimWeg had al een duidelijke klachtenprocedure. Deze is ook in onze algemene voorwaarden benoemd. Medewerkers kunnen hier de klachtenprocedure nalezen of downloaden. 

Preventiemedewerker
Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. In de nieuwe Arbowet dient de preventiewerker en de rol van de preventiemedewerker met instemming van de OR te worden vastgesteld.

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

  • Uitvoeren van de Risico- inventarisatie en- evaluatie (RI&E).
  • In samenwerking met de OR adviseren over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid
  • Uitvoeren maatregelen arbeidsomstandighedenbeleid

Tip: Heeft u al een preventie medewerker maar is deze nog niet met instemming van de OR benoemt? Dan moet dit alsnog gebeuren.

Wij hebben in ons trainingsaanbod de training tot Preventiemedewerker opgenomen.

Kijk hier voor onze trainingen.

  

 

Second Opinion

Een werknemer heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Alleen als er zwaarwegende argumenten zijn mag dit door de bedrijfsarts worden geweigerd. 

VerzuimWeg maakt afspraken met bedrijfsartsen over de inrichting van de second opinion. Deze afspraken zullen ook worden opgenomen in de basisovereenkomst. 

Terug naar overzicht

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372