VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

Wat betekenen de autorisatie niveaus?

Autorisatie structuur
Kies bij het aanmaken van de gebruiker voor Specifiek, vervolgens moet in de autorisatiestructuur worden aangegeven voor welke organisatie laag de gebruiker geautoriseerd wordt. De volgende opties zijn mogelijk

Optie op gehele organisatie structuur Toelichting
Volledig geautoriseerd Die optie wordt rechts bovenin de autorisatiestructuur getoond. Vink deze optie aan wanneer de gebruiker voor alle werkgevers en onderliggende organisaties geautoriseerd mag worden.
Opties per organisatie laag Toelichting
Geautoriseerd Geautoriseerd voor de geselecteerde organisatie-eenheid
Volledig geautoriseerd Geautoriseerd voor de geselecteerde organisatie-eenheid en de onderliggende eenheden
Uitgesloten van autorisatie Geen autorisatie voor de geselecteerde organisatie-eenheid en de onderliggende eenheden
Autorisatie van signalen Geautoriseerd voor signalen van de geselecteerde organisatie-eenheid en de onderliggende eenheden
Autorisatie t.b.v. dossiers Geautoriseerd voor dossiers van de geselecteerde organisatie-eenheid en de onderliggende eenheden

Verkeerde kleur gekozen, door deze nogmaals aan te klikken verdwijnt de autorisatie.
Het is ook mogelijk om onderin te kiezen voor de knop “alles deselecteren” alle autorisaties worden dan geschoond.

Aanmaken gebruiker via beheerders-rol

Via het instellingen icoon rechts bovenin komt je in een selectiemenu.
Dit menu geeft de volgende opties:

Hier vind je ook de knop “gebruikers” via deze selectie kom je als beheerder uit bij de bestaande gebruikersaccounts en heb je ook de mogelijkheid om een nieuwe gebruiker toe te voegen.

Zodra je een gebruiker toevoegt kom je in het volgende formulier uit;
In dit formulier zijn alle gele velden verplicht. Deze moeten gevuld worden om een gebruiker te creëren. Daarnaast is het van belang om de juiste autorisatie structuur toe te kennen.

Toekennen autorisatiestructuur

De autorisatiestructuur kenmerkt zich door de weergave van de organisatiestructuur. Alle ingerichte eenheden (bedrijven, afdelingen, regio’s etc) worden hier weergegeven.

Initieel worden alleen de hoogst liggende entiteit of entiteiten getoond. Wanneer je op een lager niveau wil autoriseren kan dit door te klikken op het bovenliggende niveau.

U kunt een autorisatie geven door te klikken op het neerwaartse pijltje. Er verschijnen dan verschillende kleurniveaus. Voor uitleg over deze niveaus kunt u ons FAQ voor de autorisatieniveaus raadplegen.

Wanneer u een onderliggend niveau autoriseert zal de gebruiker een hoger liggend niveau niet in kunnen zien. Deze hoeft daarmee niet op zichzelf geautoriseerd te worden.

Heeft de gebruiker autorisatie nodig voor de gehele structuur? Kies dan voor de optie volledig geautoriseerd.

Per ongeluk een verkeerde autorisatie gekozen. Door nogmaals op de kleur te klikken verdwijnt de autorisatie. U kunt ook kiezen voor de optie “Alles deselecteren”.

Zodra de autorisaties vergeven zijn kiest u voor opslaan. Afhankelijk van de startdatum wordt de activatiemail verzonden. Ligt deze in het verleden dan gebeurt dit direct. Ligt deze in de toekomst dan ontvangt de gebruiker de activatiemail op de dag zelf.

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372