VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

Verzuim

Dubbele ziekmelding

Intensieve en persoonlijke aandacht voor iedere ziekmelding. De bewezen formule voor het reduceren van verzuim.

Uw zieke medewerker meldt zich ziek bij u en daarnaast bij VerzuimWeg. De aanleg van het re-integratie dossier start hiermee automatisch op dag 1.

De dubbele ziekmelding heeft meer voordelen: 

  • Verhoogde verzuimdrempel
  • Inzet van deskundige betrokkenheid voor iedere werknemer
  • Zwart- en grijsverzuim wordt herkend en opgelost
  • Signalering en aanpak frequent verzuim
  • Motivatie naar werkhervatting en hoge betrokkenheid met de werkvloer
  • Vroegtijdige risicosignalering van dreigend lang verzuim

De juiste vragen
Het stellen van de juiste vragen op de eerste ziektedag is een cruciale factor in het voorkomen en beperken van verzuim. Iedere ziekmelding krijgt hiermee de expertise en aandacht die hij verdient.

Wat kunt u nog wel?
Uw vaste verzuimCoördinator benaderd verzuim niet vanuit beperkingen maar juist vanuit mogelijkheden. Wij leggen de verantwoordelijkheid terug bij uw medewerker. 

VerzuimWeg brengt uw verzuimpercentages gegarandeerd omlaag binnen deze unieke VerzuimWeg formule.

Gratis DEMO

Direct contact

Raadhuisplein 15
9751 AN Haren

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372