VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

Werkwijze in de praktijk

Iedere situatie verdient zijn eigen aanpak. Desalniettemin heeft onze werkwijze vier vaste pijlers:

  • Verhogen van de meldingsdrempel 
  • Verlagen van de terugkeerdrempel  
  • Positief beïnvloeden van het re-integratieproces
  • Niet onnodig medicaliseren
Samen doen we er alles aan om uw medewerker zo lang mogelijk aan het werk te houden. Of om uw medewerker zo snel mogelijk te laten terugkeren op de werkvloer. 
 
Dat doen we op deze manier:
 
De-medicaliseren
Meestal wordt een ziekmelding vanuit medisch perspectief benaderd. Het verzuimgesprek gaat vaak over ziek zijn. En dat terwijl 70% van de verzuimgevallen een niet-medische oorzaak heeft. Vandaar dat bij  VerzuimWeg uw eigen vaste klantmanager het eerste aanspreekpunt is en niet alleen maar de bedrijfsarts.
 
Onze aanpak appelleert aan de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker en ook aan die van de leidinggevende. Want verzuimen is niet vanzelfsprekend.

Gedrag versus ziekte
Door een ziekmelding niet standaard vanuit medisch perspectief te benaderen, herkennen we de andere factoren die verzuim veroorzaken. Immers, als de oorzaak van verzuim in gedrag is terug te vinden biedt alleen een arts geen uitkomst. Gedrag is immers geen ziekte.

Door onze aanpak kan de bedrijfsarts precies doen waarvoor een arts is opgeleid; het beoordelen op medische gronden. Deze aanpak wordt ook wel demedicaliseren genoemd. Wij noemen dit liever nuchter en no-nonsense.

 
Onze dagelijkse praktijk houdt voor u concreet in:

Actie vanaf dag 1
Afwachten is niet ons sterkste punt. Voor ons zijn de eerste drie weken van verzuim cruciaal. Daar ligt winst. VerzuimWeg begint met het stellen van de juiste vragen op de eerste ziektedag. Dit is een cruciale factor in het voorkomen, voorspellen en beperken van verzuim. 

Specialist op eigen terrein
Iedere specialist werkt vanuit zijn eigen rol en expertise. Door intensief samen te werken met de direct leidinggevende realiseren wij de meest effectieve route. U kent uw medewerker immers zelf het allerbeste. Niet onnodig medicaliseren en op het juiste moment een arts of specialist inschakelen. Dit noemen wij regie voeren op het dossier.  

Korte lijnen, uw eigen vaste Klantmanager
Wij houden van korte lijnen, dus geen call center en geen doorkiesnummers. Een snellere manier om uw eigen vaste Klantmanager te spreken is er niet.

Eigen regie, ook over uw portemonnee
Welk vorm van dienstverlening u ook kiest, bij VerzuimWeg  beslist u. Wij vinden dat heel vanzelfsprekend. U betaalt immers, dan bepaalt u toch ook?

Wij overleggen altijd vooraf voordat er een specialist, arts of interventie wordt ingezet. We sturen bovendien altijd een gespecificeerde factuur. Zo houdt u de touwtjes in handen. 

Ieder contact met uw medewerker wordt direct in het verzuimsysteem geregistreerd. Het voordeel van deze werkwijze is ook nog eens dat u 24 uur per dag inzicht heeft in de verzuimdossiers van uw medewerkers.

Meer lezen over onze visie op verzuim? Kijk hier. 

Gratis demo?

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372