VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

Verzuim naar Inzetbaarheid

De visie van VerzuimWeg is nogal nuchter: Iemand die ‘ziek’ is, is niet per definitie arbeidsongeschikt. Verzuim hoeft niet altijd medisch opgelost te worden. Onze focus ligt op aandacht, gedrag en mentaliteit.

Wij gaan daarbij uit van de volgende punten:

Ziek is niet hetzelfde als arbeidsongeschikt
Wat kun je nog wel?

Ziek is niet het onderwerp. Inzetbaarheid is het onderwerp. 
Mogelijkheden – Beperkingen – Prognose 

Zuinig zijn op je zelf. Zuinig zijn op medewerkers.
Inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid

Gedrag is beïnvloedbaar
Demedicaliseren begint bij het herkennen van gedrag in verzuim. Met gedrag bedoelen we de optelsom van alle keuzes die in het verzuimproces gemaakt worden. Want waarom meldt de ene medewerker met hoofdpijn zich ziek en gaat de andere medewerker gewoon aan het werk? Waarom stelt de ene leidinggevende kritische vragen en gaat de andere leidinggevende het verzuimgesprek juist uit de weg? Deze keuzes zijn beïnvloedbaar en daar ligt ook precies onze expertise. 

Intensieve aandacht maakt het verschil
Stelt u zich eens voor dat uw medewerker weken thuis zit zonder dat dit echt nodig is of zonder dat uw medewerker de juiste hulp krijgt. Dit kunt u herkennen en voorkomen met hulp van de experts van VerzuimWeg. Adequate aandacht is daarbij het sleutelwoord. Het is aangetoond dat met de juiste aandacht de verzuimduur wordt verkort en het aantal ziekmeldingen vermindert.

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372