VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

Onze visie op verzuim

De visie van VerzuimWeg is nogal nuchter: Iemand die ‘ziek’ is, is niet per definitie arbeidsongeschikt. Verzuim hoeft niet altijd medisch opgelost te worden. Onze focus ligt op aandacht, gedrag en mentaliteit.

Wij zien het als ons primaire doel om in ieder verzuimdossier het hoogst haalbare resultaat voor onze klant neer te zetten. 

Wij gaan daarbij uit van de volgende punten:

1- Gedrag is beïnvloedbaar

Demedicaliseren begint bij het herkennen van gedrag in verzuim. Met gedrag bedoelen we de optelsom van alle keuzes die in het verzuimproces gemaakt worden. Want waarom meldt de ene medewerker met hoofdpijn zich ziek en gaat de andere medewerker gewoon aan het werk? Waarom stelt de ene leidinggevende kritische vragen en gaat de andere leidinggevende het verzuimgesprek juist uit de weg? Deze keuzes zijn beïnvloedbaar en daar ligt ook precies onze expertise. 

2- Intensieve aandacht maakt het verschil

Stelt u zich eens voor dat uw medewerker weken thuis zit zonder dat dit echt nodig is of zonder dat uw medewerker de juiste hulp krijgt. Dit kunt u herkennen en voorkomen met hulp van de experts van VerzuimWeg. Adequate aandacht is daarbij het sleutelwoord. Het is aangetoond dat met de juiste aandacht de verzuimduur wordt verkort en het aantal ziekmeldingen vermindert.

Wist u bijvoorbeeld dat een frequentverzuimer 50% kans heeft om uiteindelijk langdurig uit te vallen? Ook dan is aandacht cruciaal. Aandacht voor voorspellende factoren,  aandacht voor de afspraken die gemaakt zijn tussen werkgever en medewerker en aandacht voor de echte oplossing. Bovendien, een zieke ervaart aandacht als prettig en opbouwend; een medewerker die zich ten onrechte ziek heeft gemeld zal dezelfde aandacht juist als vervelend ervaren.

3- Verzuimen is niet vanzelfsprekend

Terugkeren naar de werkvloer is hard werken. Dat is soms best even wennen voor alle betrokkenen, maar het is echt de enige manier; niemand wordt beter van alleen maar thuiszitten.

Lees hier meer over onze werkwijze

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372