VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

Ruben Harms - Register Casemanager

Als gediplomeerd Post Bachelor Register casemanager (CS Opleidingen) ben ik ingeschreven in de beroepsregisters van de RNVC (Rccm®) en het Register Specialistisch Casemanagement (RCMC), welke borg staan voor kwaliteit en up-to-date kennis. Ik werk in opdracht van onze klanten als specialist op het gebied van verzuim, re-integratie en de sociale zekerheid in breder perspectief. Ik bedenk graag samen met onze klanten gerichte oplossingen voor inzetbaarheidsvraagstukken, zowel op casus- als organisatieniveau. Daarnaast ben ik bij diverse organisaties actief in coaching en ondersteuning van leidinggevenden en HR op dit vakgebied.

Ik vind de samenhang tussen mens, motivatie en gezondheid aan de ene kant, en wettelijke kaders, sociale regelingen en geldstromen aan de andere kant een zeer interessant speelveld. Mijn kracht is om deze factoren en complexe samenhang in kaart te brengen en vervolgens op een zo eenvoudig mogelijke manier te vertalen naar conclusies en praktische adviezen.

Ik ben ruim 10 jaar werkzaam voor VerzuimWeg en heb het bedrijf dus groot zien worden. De identiteit is onveranderd: klantgericht, eerlijk en duidelijk advies aan bedrijven en haar werknemers; die aanpak past mij perfect!

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372