VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

De RI&E en (hybride) thuiswerken

De RI&E moet voor alle medewerkers worden gemaakt, dus ook voor medewerkers die niet op het kantoor van de werkgever werken. Het zogenaamde plaats onafhankelijk werken.  Alleen zijn voor medewerkers die plaats onafhankelijk werken veel minder concrete regels van toepassing dan voor medewerkers die op een vaste plaats op het kantoor van de organisatie werken.

De concrete regels die van toepassing zijn op medewerkers die plaats onafhankelijk werken zijn opgenomen in afdeling 10 van hoofdstuk 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze regels uit het Arbobesluit gelden zowel voor medewerkers die één dag van hun werkweek thuis of elders werken als voor medewerkers die permanent thuis of elders werken.

Bekijk welke risico’s, voortvloeiend uit het Arbobesluit en de Arboregeling, u voor deze medewerkers minimaal moet inventariseren. Daarbij gaat het in essentie om de volgende punten:

  • Psychosociale arbeidsbelasting
  • Gevaarlijke stoffen
  • Fysieke belasting
  • Beeldschermwerk
  • Werkplekverlichting
  • Arbeidsmiddelen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bron: www.ri&e.nl 

Wilt u preventief met de thuiswerkplek aan de slag? Dan is de Preventieve thuiswerk-check, onze e-learning of de Webinar thuiswerkplek een goede optie.

Bekijk hier ons aanbod. 

Door: Berber Golsteijn - Pruim 

Terug naar overzicht

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372