VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

De 1,5 meter economie op de werkvloer

Omdat we weten dat organisaties alvast bezig zijn om voorbereid te zijn op de versoepeling van maatregelen hebben wij samen met onze arbeidshygiënist (tevens microbioloog) Wim van Alpen, nagedacht over toepasbare maatregelen voor op de werkvloer.

Dichtheid van het aantal mensen verminderen
Een voor de hand liggende maatregel is het aantal aanwezige medewerkers op de werkvloer verminderen. 

  • Niet-essentieel personeel niet toelaten op de werkvloer 
  • Het aantal aanwezige mensen laag houden door afwisselend thuis te werken
  • Openingstijden van de werkruimtes verlengen, waardoor meer gespreid over de dag gewerkt kan worden
  • Eventueel uitbreiden van de werkweek naar 6 of 7 dagen

Pauze- en kantinerooster
Het toepassen van een pauzerooster kan een oplossing zijn. Stel een rooster op waarbij de pauzemomenten worden verspreid, hiermee wordt voorkomen dat er teveel mensen tegelijk gebruik maken van de kantine- en keukenfaciliteiten. 
Misschien zijn er medewerkers die gebaat zijn bij een langere pauze tussen de middag zodat ze naar huis kunnen of een vrijetijdsbesteding hebben voor dit moment van de dag. 
Geef duidelijk aan wanneer de kantine wel en niet open is en hoeveel mensen de kantine kunnen betreden. Een andere optie is om aanvullend op het pauzerooster de kantine alleen beschikbaar te stellen voor de keuken- afhaalfaciliteiten en niet voor het doorbrengen van de lunchpauze. Dit om te veel mensen bij elkaar te voorkomen.

Beperk reisbewegingen
Stimuleer medewerkers om het aantal reisbewegingen te beperken, het gebruik van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen te voorkomen en om ook onderweg social distancing toe te passen. Dat betekent dat er geen carpoolafspraken worden gemaakt en dat er zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer. 

Anderhalve meter is niet genoeg
Het is niet altijd voldoende om 1,5 meter ruimte tussen de werkplekken aan te houden omdat er ook “beweeg” ruimte nodig is. De minimale ruimte tussen werkplekken is verschillend per bedrijfstak maar gemiddeld is dit 2 tot 3 meter.
Deze maatregelen kunnen hierin helpen: 

Groene en rode zone
Voor de meeste werkplekken zal gelden dat er ingrijpende aanpassingen nodig zijn voor het aanpassen van werkplekken om te voorkomen dat mensen te dicht bij elkaar werken. Indien het niet mogelijk is om werkplekken uit elkaar te schuiven kan het toepassen van zones handig zijn. Duid bepaalde werkplekken of gebieden aan als rode zone (niet betreden) en als groene zone.

Perspex scherm
Als de minimale afstand niet gegarandeerd kan worden kan een perspex scherm ingezet worden. Ze worden al gezien in productieruimtes en winkels, de zogenoemde corona shields. Ze zijn ook inzetbaar in kantoorruimtes en bij balies. 

Strepen en pijlen 
Een effectief hulpmiddel is het toepassen van signing op de werkvloer zoals strepen en pijlen waarbij het verkeer op de werkvloer in goede banen wordt geleid. Door mensen in dezelfde richting te laten lopen komen ze minder snel te dicht bij elkaar. Ook kan signing ingezet worden om risicovolle delen in het bedrijfspand te blokkeren, zoals de lift.

Een aantal tips:

  • Aangeven van een looproutes door middel van peilen op de grond en muur
  • Beschikbare werkplekken aangeven met kleur (groen en rood)
  • Aanduiden van de gewenste afstand door middel van strepen op de vloer
  • Blokkeren van smalle doorgangen of de lift

Contactoppervlaktes schoonmaken 
Het helpt om heel frequent schoon te maken. Denk dan juist ook aan deurklinken, de knopjes van de koffieautomaat, lichtknoppen, balies, toiletten en de trapleuningen.
Zorg dat middelen zoals handzeep, papierhanddoeken en desinfectiemiddelen gemakkelijk voor handen zijn en goed in het zicht staan. Medewerkers kunnen dan zelf ook meerdere malen per dag de eigen werkplek schoonmaken.

Extra ventilatie 
Zorg voor extra ventilatie zodra de bezetting op de werkvloer toeneemt. Dit kan door frequenter te luchten of bij mechanische ventilatie door het ventilatiesysteem eerder aan te zetten en in een hogere stand.
Bij gebruik van een mechanisch ventilatiesysteem met recirculatie is het advies om deze recirculatie uit te zetten om te voorkomen dat eventuele virussen via het recirculatiesysteem door het gehele gebouw verspreid worden. 

Gebruik van mondkapjes 
Indien er mondkapjes worden ingevoerd dan is het belangrijk om de geldende adviezen hierin nauwkeurig op te volgen. 
​Lees hier de details over het gebruik van mondkapjes. 

​Stap terug?
Houd er bij het opstellen van de maatregelen ook rekening mee dat het zou kunnen zijn dat we weer een stap terug zouden moeten zetten in de nabije toekomst. 
Bijvoorbeeld door een aantal scenario’s uit te denken hoe de operatie zoveel mogelijk kan blijven draaien indien bepaalde maatregelen tijdelijk worden teruggedraaid.

Terug naar overzicht

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372