VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek

De klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) van voorgaande jaren leverden waardevolle input op. Voorbeelden van verbeteringen die zijn doorgevoerd naar aanleiding van het KTO van 2018 zijn: 

Contactpersonen
Uit het klanttevredenheidsonderzoek is gebleken dat onze opdrachtgevers veel waarde hechten aan vaste contactpersonen. Om deze garantie altijd te kunnen bieden zijn wij gaan werken met een team van 2 vaste contactpersonen die samen de klant bedienen. Daarmee zijn onze opdrachtgevers verzekerd van 2 vaste casemanagers die altijd voor ze klaar staan, de reacties van onze opdrachtgevers zijn positief. 

Arbojaarverslag
Hoewel het niet meer verplicht is, hebben wij voor opdrachtgevers met 70 medewerkers of meer een arbojaarverslag opgesteld. Daarin is, naast een beschrijving van onze dienstverlening, een factsheet opgenomen waarop in één oogopslag de meest voorkomende poortwachtersacties staan weergegeven. Ook staan de verzuimcijfers van de organisatie en een omschrijving van het arbobeleid in het arbojaarverslag. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan het opstellen en en verbeteren van het arbobeleid van onze opdrachtgevers.
Met het verstrekken van een bondig en leesbaar arbojaarverslag hopen wij een grotere doelgroep te bereiken. Denk bijvoorbeeld naast directie en HR ook aan de ondernemingsraad, die vanuit de nieuwe arbowet een grotere rol heeft gekregen.
Het merendeel van onze opdrachtgevers en een aantal ondernemingsraden heeft ons uitgenodigd om het arbojaarverslag te komen bespreken. 

Productaanbod preventie en veiligheid 
In het arbojaarverslag is ook de preventiemedewerker, de RI&E en het Preventief Medisch Onderzoek opgenomen. Dit zijn belangrijke onderdelen vanuit de Arbowet die organisaties samen met de arbodienst dienen uit te voeren (vangnet). VerzuimWeg heeft daarom het productaanbod uitgebreid met nieuwe partners voor het uitvoeren van Preventief Medisch Onderzoek en hoger veiligheidskundigen voor het opstellen van de RI&E. Onze casemanagers volgen een doorlopend opleidingsprogramma op het gebied van advisering in integrale arbodienstverlening waarin verzuim, preventie en veiligheid samenkomt. U heeft wellicht al gemerkt dat wij de RI&E bij u opvragen. Het arbojaarverslag is een goede aanvulling op het plan van aanpak uit de RI&E en vormt samen goede input voor uw arbo- en vitaliteitsbeleid. 
Hiermee willen wij de samenwerking met opdrachtgevers intensiveren en daarmee gehoor geven aan de uitkomst van het KTO in 2018 waarin duidelijk werd dat persoonlijk contact en een hoogwaardig advies van de casemanager doorslaggevend is voor de samenwerking met de arbodienst. Ons inziens draagt een gedegen opleidingsprogramma voor casemanagers daaraan bij. Onze casemanagers volgen daarom, naast ons eigen intern opleidingsprogramma, een aanvullende opleiding. Afgelopen jaar zijn er bij VerzuimWeg 4 casemanagers geslaagd voor de HBO opleiding Regie op Verzuim en 3 Casemanagers voor de Post Bachelor opleiding Register case- en caremanagement.  

Jaarplan
Om ervoor te zorgen dat alle belangrijke overlegmomenten gestructureerd worden ingepland en er daarnaast voldoende gelegenheid is om persoonlijk in overleg te zijn met onze opdrachtgevers zijn wij begonnen met jaarplanningen. Er wordt met onze opdrachtgevers gesproken of er behoefte is aan een dossieroverleg, overleg met de bedrijfsarts (waaronder SMT of SMO) of een aanvullende evaluatie. Deze momenten worden vastgelegd in een overzichtelijke planning. Ook het overleg met de ondernemingsraad is opgenomen in de jaarplanning.
Wij zijn in 2018 begonnen met het inzetten van de eerste jaarplanningen en vanaf volgend jaar verwachten wij met alle opdrachtgevers, waar dit van toepassing is, met een jaarplanning te kunnen werken. 

Contactpersonen arbobeleid
Een belangrijk doel van de Arbowet is het vergroten van de betrokkenheid tussen werkgever, werknemer en de arbodienst. Daarom is de rol van de ondernemingsraad duidelijk omschreven in de Arbowet en moet er een preventiemedewerker worden aangesteld. Om ervoor te zorgen dat we elkaar ook daadwerkelijk kunnen bereiken, zijn wij begonnen met de registratie van contactgegevens van zowel de preventiemedewerkers als de voorzitter van de ondernemingsraad. Dit maakt het mogelijk voor ons om direct in contact te treden met deze contactpersonen. 
Zijn de contactpersonen van uw preventiemedewerker en de OR al bij ons bekend? Zo niet, geef het ons hier door! 

Promis
In het klanttevredenheisonderzoek konden onze opdrachtgevers ook hun mening kwijt over de verzuimsoftware Promis. De aangedragen punten liepen erg uiteen. In 2018 zijn er 3 updates gewenst van Promis en in 2019 tot nu toe 1. Daarin hebben wij een selectie gemaakt van de aangedragen punten. Ondertussen gaat Promis door met het continue verbeteren van de software. Er zullen daarom ook dit jaar weer updates volgen.  

Productaanbod 
Verder hebben wij gemerkt dat niet alle klanten op de hoogte zijn van de specialistische onderdelen in ons productaanbod. Daarom worden er sinds begin dit jaar meer nieuwsbrieven verstuurd met daarin o.a. andere specialistische producten, nieuwe producten en producten gericht op preventie. 

Voorbeelden van (nieuwe) producten:

 

Terug naar overzicht

Direct contact

Raadhuisplein 15
9751 AN Haren

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372