VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

De rol van de bedrijfsarts bij kanker

Bedrijfsartsen zijn bekend met de effecten van chronische aandoeningen – zoals kanker – op het werk. Ze kunnen in gesprek met patiënten over de betekenis hiervan voor terugkeer naar het werk en voor de gevolgen op het functioneren in de toekomst. Ook kunnen ze in een vroeg stadium de werkgever adviseren en coachen hoe om te gaan met eventuele late effecten van (de behandeling van) kanker.

Een meer specialistische rol is weggelegd voor de groep van gespecialiseerde bedrijfsartsen: de bedrijfsarts-consulenten oncologie (baco’s). De organisaties Pink Ribbon en de NSPOH hebben in 2011 deze opleiding ‘Bedrijfsarts consulent oncologie’ (BACO) opgezet.
In ziekenhuizen en revalidatiecentra waar een BACO werkzaam is, kunnen patiënten vanuit het multidisciplinaire behandelteam een consult bij een BACO aangeboden krijgen. Ook kunnen ze verwezen worden door de medisch specialist, huisarts of eigen bedrijfsarts. De BACO adviseert en informeert de patiënt en met diens toestemming ook andere zorgprofessionals in de behandeling en begeleiding van de kankerpatiënt. De BACO kan de doelen ten aanzien van werk inbrengen in de behandeling van de medisch specialist en de re-integratiebegeleiding afstemmen met het behandelteam.

De nieuwe richtlijn Kanker en Werk van de NVAB besteedt specifiek aandacht aan enkele veel voorkomende gevolgen van kanker, die van invloed zijn op terugkeer naar en behoud van werk, zoals vermoeidheid, psychische- en cognitieve klachten. Deze laatste richtlijn bevat tevens mogelijke indicaties voor verwijzing naar een BACO. Deze professionele richtlijn benadrukt het belang van contact met het werk en begeleiding door de bedrijfsarts vanaf het begin van het behandeltraject. 

Een van de Baco’s waar VerzuimWeg graag mee werkt is Coby Oostveen. De rol van de Baco kan nog veel beter worden benut stelt Cobi onlangs in een opini stuk in de Trouw. Lees hier het artikel.
Het artikel is een reactie op het artikel “de bedrijfsarts consulent oncologie (BACO) dat Coby samen met collega’s Ida Marsman, Bert Verhoeven en Leo Elders heeft gepubliceerd. Lees hier.    

Terug naar overzicht

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372