VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

PSA in de praktijk

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een relatief nieuw begrip. Het werd geïntroduceerd in de Arbowet die per 1 januari 2007 is ingegaan.

Voorheen werd er gesproken over welzijn. In de (vernieuwde) Arbowet werden werkgevers verplicht om PSA te voorkomen en medewerkers hiertegen te beschermen.

Kortweg verstaat de Arbowet onder PSA:

  • Werkdruk
  • Pesten,
  • Agressie en geweld
  • Discriminatie en (seksuele) intimidatie. 

In de praktijk zien we dat veel bedrijven zich het liefst richten op de harde kant van arbeidsomstandigheden.

Terwijl uit informatie van TNO het volgende blijkt:

  • Van het werkgerelateerde verzuim wordt 36% veroorzaakt door PSA.
  • Stress is beroepsziekte nummer 1.
  • Er zijn 3 miljoen medewerkers in Nederland die aangeven dat ze behoefte hebben aan maatregelen tegen werkstress.
  • Ruim 1 miljoen medewerkers in Nederland hebben al last van burn-out gerelateerde klachten.

Bedrijfsongevallen
Daarnaast blijkt uit een rapport van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal ernstige ongevallen weer is gestegen. Menselijke fouten en gedrag zijn de belangrijkste oorzaken. Als we kijken naar de verklaringen hiervan zien we dat werkdruk een belangrijke achterliggende factor is.

Wilt u meer lezen over werkdruk? Kijk hier

Terug naar overzicht

Direct contact

Raadhuisplein 15
9751 AN Haren

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372