VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

Ongewenste omgangsvormen

Er is meer aandacht voor een veilige en prettige werkomgeving. Steeds meer werkgevers geven prioriteit aan het ontwikkelen van een PSA-beleid waarin er grenzen en kaders worden gesteld aan gedrag.

Als werkgever moet u er dan ook niet aan denken dat uw medewerker het slachtoffer wordt van pesten, agressie, geweld, seksuele intimidatie of discriminatie.
Maar hoewel we allemaal vinden dat dit niet voor mag komen is het lang niet altijd duidelijk wat er nu precies wordt bedoeld met pesten, agressie, geweld, seksuele intimidatie of discriminatie.

Daarom hebben wij de ongewenste omgangsvormen die benoemd worden in het PSA beleid voor u op een rijtje gezet.

De definities luiden:

  • Agressie: voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen wordt tijdens de arbeid.
  • Seksuele intimidatie: ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag.
  • Pesten: het systematisch uitoefenen van ongewenste psychische of fysieke bejegening, door één werknemer of een groep werknemers tegen meestal één andere werknemer, die niet (meer) in staat is zich te verdedigen.
  • Discriminatie: onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat, of op grond van andere hoedanigheden zonder dat daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond is aan te wijzen.

Wilt u meer lezen over het PSA-beleid? 

Terug naar overzicht

Direct contact

Raadhuisplein 15
9751 AN Haren

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372