VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

De RI&E bijstellen, wanneer moet dat eigenlijk?

De RI&E hoort altijd actueel te zijn maar in de arbowet worden geen termijnen aangegeven. Wanneer gaat u dan de RI&E aanpassen?

Verandering
Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen is dit aanleiding tot een aanpassing van de RI&E.
Onder veranderingen vallen zaken als een verbouwing, het uitbreiden van een productielijn en een reorganisatie. Maar ook nieuwe taken voor medewerkers of het aanpassen van het dienstenpakket kunnen een verandering in werk en dus in risico betekenen.

Termijn
Actualiseren is eigenlijk een continu proces maar het is verstandig om in ieder geval een termijn af te spreken wanneer u beoordeeld of de RI&E nog actueel is.
De termijn die veelal wordt aangehouden is 3 tot 4 jaar.

Tip: Maak duidelijke afspraken over het evalueren van het plan van aanpak en het beoordelen van de actualiteit van de RI&E.

Wetgeving
Is er nieuwe wetgeving die van toepassing is op uw organisatie? Dan moet de RI&E aangepast worden.

Ontwikkelingen
Er kunnen ook nieuwe ontwikkelingen zijn die het interessant maken om de RI&E aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan technische vernieuwingen of organisatieontwikkelingen binnen uw bedrijf.

Periodiek
De te nemen acties naar aanleiding van de RI&E staan in het plan van aanpak. Als u regelmatig het plan van aanpak evalueert zorgt u dat de acties daadwerkelijk worden opgevolgd.

Tip: De preventiemedewerker werkt mee aan het opstellen van de RI&E en het opvolgen van de acties vanuit het plan van aanpak. Maak een planning voor het evalueren van het plan van aanpak.

Download hier onze handige leaflet over de RI&E

Terug naar overzicht

Direct contact

Raadhuisplein 15
9751 AN Haren

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372