VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

Week van de RI&E: Maak een LIJST en een PLAN

Een RI&E bestaat eigenlijk uit twee dingen: een LIJST met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen uw bedrijf, en een PLAN voor het oplossen hiervan. Met deze twee onderdelen kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen, dus ook het financiële risico.

De RI&E vormt als het ware het fundament van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen. 

De RI&E moet voor alle medewerkers worden gemaakt, dus ook voor medewerkers die niet op het kantoor van de werkgever werken. Dit jaar besteden wij vanuit VerzuimWeg daarom extra aandacht aan de RI&E in relatie tot thuiswerken en corona. 

In dit artikel leggen wij uit hoe u kunt beginnen met de RI&E en wanneer de RI&E wordt bijgesteld. 

Starten
De RI&E start met het inventariseren en evalueren van alle arbeidsrisico’s waarmee uw werknemers te maken kunnen krijgen op de werkplek. Denk bijvoorbeeld aan de verlichting en het geluid, maar ook aan werkdruk, corona en lichamelijke belasting. Op basis hiervan volgt een Plan van aanpak dat de komende jaren de basis is voor uw acties op het gebied van arbeidsomstandigheden. Hiermee voorkomen we gezondheidsklachten en ongevallen. 

Verandering
Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen is dit aanleiding tot een aanpassing van de RI&E.
Onder veranderingen vallen zaken als een verbouwing, het uitbreiden van een productielijn en een reorganisatie. Maar ook nieuwe taken voor medewerkers of het aanpassen van het dienstenpakket kunnen een verandering in werk en dus in risico betekenen.

Termijn
De RI&E hoort altijd actueel te zijn maar in de arbowet worden geen termijnen aangegeven. Actualiseren is eigenlijk een continu proces maar het is verstandig om in ieder geval een termijn af te spreken wanneer u beoordeeld of de RI&E nog actueel is. De termijn die veelal wordt aangehouden is 3 tot 4 jaar.

Tip: Maak duidelijke afspraken over het evalueren van het plan van aanpak en het beoordelen van de actualiteit van de RI&E.

Wetgeving
Is er nieuwe wetgeving die van toepassing is op uw organisatie? Dan moet de RI&E aangepast worden.

Ontwikkelingen
Er kunnen ook nieuwe ontwikkelingen zijn die het interessant maken om de RI&E aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan technische vernieuwingen of organisatieontwikkelingen binnen uw bedrijf.

Periodiek
De te nemen acties naar aanleiding van de RI&E staan in het plan van aanpak. Als u regelmatig het plan van aanpak evalueert zorgt u dat de acties daadwerkelijk worden opgevolgd.

Tip: De preventiemedewerker werkt mee aan het opstellen van de RI&E en het opvolgen van de acties vanuit het plan van aanpak. Maak een planning voor het evalueren van het plan van aanpak.

Download hier onze handige leaflet over de RI&E

Door: Berber Golsteijn - Pruim 

Terug naar overzicht

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372