VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

Controle werkhervattingskas 2021

Heeft u de Whk-beschikking (premie werkhervattingskas) al gecontroleerd? 

Rond begin december valt hij weer op de mat: de premiebeschikking Werkhervattingskas. Hierop staat vermeld hoe hoog de premie is die u moet afdragen aan de belastingdienst voor de werknemersverzekeringen Ziektewet en WIA. Als publiek verzekerde werkgever betaalt u jaarlijks een minimale premie aan de Belastingdienst voor de uitkeringslasten van uw zieke (ex-)personeel. In deze periode verstrekt de Belastingdienst deze beschikking aan werkgevers. Hier worden regelmatig fouten in gevonden, dus een jaarlijkse controle loont.

Hoe werkt het? 
Werknemersverzekeringen worden vanuit de werkhervattingskas bekostigd. De Whk bestaat uit twee onderdelen: de WGA- en ZW-flex premie. De WGA-premie is er om de WGA-uitkeringen te bekostigen na 2 jaar ziekte. Daarnaast is er de ZW-flex premie. Hiervan wordt de ziektewetuitkering betaald van de zieke werknemers die voor het einde van de wachttijd uit dienst gaan of  werknemers die kort na het uitdiensttreden ziek worden. Als werkgever betaalt u mee aan de Werkhervattingskas, tenzij u eigenrisicodrager bent voor de WGA- of ZW-flex. .

In november of begin december laat de Belastingdienst ieder jaar weten hoeveel u moet gaan afdragen aan de werkhervattingskas, ook wel de werkhervattingskas-premie genoemd.

De Belastingdienst verstrekt voor het einde van het jaar een beschikking aan elke werkgever met daarin de hoogte en opbouw van de premies van de Werkhervattingskas. De premies en parameters die aan de vaststelling voor 2022 ten grondslag liggen, zijn op 1 september 2021 door UWV gepubliceerd in de nota gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2022. Deze nota geeft een toelichting op de totstandkoming van deze premies en parameters.

Loonsom is belangrijk 
De premie wordt berekend door twee jaren terug te kijken naar de instroom van uw medewerkers in de WGA of Ziektewet. Voor 2022 is dat dus 2020. Daarnaast wordt u als werkgever ingedeeld in een categorie waarbij de premie loonsom bepaalt of uw organisatie wordt ingedeeld in categorie kleine, middelgrote of grote werkgever.

Dit jaar is er een belangrijke wijziging doorgevoerd in de grens van de loonsom tussen kleine en middelgrote werkgevers. Vanaf 2022 is iedere werkgever met een loonsom kleiner dan 882.500 euro een kleine werkgever. Die grens lag eerder op ongeveer 350.000 euro. Dit betekent dat de groep kleine werkgevers is gegroeid en meer werkgevers de sectorale premie gaan of blijven betalen.

Voor middelgrote of grote werkgevers die geen sectorale premie betalen, geldt een minimale en een maximale premie. Wanneer er geen schadelast is, moet altijd een minimale premie worden betaald. Bij een zeer hoge schadelast zal er nooit meer dan een maximale premie betaald hoeven worden.

Stijging van ZW premie
De ZW-premie stijgt volgend jaar gemiddeld van 0,58% naar 0,68%. Dit komt neer op een gemiddelde premiestijging van 17,2%.

Vooral de ‘vervuiler’ gaat weer meer betalen. Met corona in het achterhoofd is het voor alle organisatie met veel flex-werkers of zieke werknemers die uit dienst gaan nog belangrijker geworden goed grip te houden op deze groep.

WGA premie
Het gemiddelde premiepercentage WGA 2022 stijgt ten opzichte van 2021 van 0,78% naar 0,84%, dat is een gemiddelde stijging van 7,7%.

Controleren van de beschikking
U doet er als werkgever goed aan de beschikking goed te controleren. Er gaat namelijk nog weleens wat fout bij het UWV waardoor de last hoger uitvalt en u als werkgever dus mogelijk teveel betaalt.

Enkele zaken waar u op kunt letten:

  • Waren de medewerkers wel in dienst bij uw organisatie?
  • Kloppen de data op de beschikking?
  • Was er sprake van een no-risk polis?
  • Is uw organisatie ingedeeld in de juiste sector?
  • Kloppen de loonsomgegeven over de afgelopen vijf jaren?
  • Is de berekening correct uitgevoerd?
  • Kloppen de uitkeringsbedragen die worden toegerekend?

Begin op tijd
Onze tip: Begin op tijd met het controleren van de beschikkingen. Bezwaar tegen de WHK-beschikking moet binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bij de Belastingdienst binnen zijn.

Hulp nodig? 
Het goed controleren van de Whk-beschikking kan u veel geld besparen! Mocht u daar hulp bij kunnen gebruiken, bel dan met uw vaste casemanager. 

Terug naar overzicht

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372