VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

Handhaving inspectie op update RI&E corona-virus

In de RI&E moet het corona-virus expliciet als risico worden benoemd en er moeten maatregelen worden genomen om besmetting en verspreiding tegen te gaan. Inspectie SZW handhaaft op risico’s op besmettingen (Arbowet, artikel 3 en 5), dus ook op besmetting door COVID-19.

Inspectie SZW controleert de regelgeving uit de Arbowetgeving. Door het risico en de maatregelen (het corona-protocol) op te nemen in de RI&E, voldoet u aan de eisen vanuit de Arbowetgeving. De Inspectie SZW heeft laten weten dat een corona-protocol bedrijven niet ontslaat van de plicht om een RI&E uit te voeren.

De Inspectie heeft laten weten dat zij toezien op:

  • Situaties waarbij blootstelling een direct gevolg is van de werkzaamheden die worden verricht (bijvoorbeeld in ziekenhuizen).
  • Situaties waarbij de mogelijkheid van blootstelling volgt uit het algemene besmettingsgevaar in Nederland (bijvoorbeeld in winkels).

Meer informatie hierover is te vinden op deze pagina van SZW.

Aanpassingen gedaan? 
Aanpassingen in een gebouw, werkplek of werkproces zijn altijd een reden om, voor dat onderdeel, de RI&E te herzien. Op die manier wordt nagegaan of de aanpassingen om blootstelling aan het corona-virus tegen te gaan niet tot andere nieuwe risico’s op andere vlakken leidt.

Zijn er aanpassingen gedaan aan werkplekken of werkprocessen rondom corona, kijk dan of andere risico’s uit de RI&E direct kunnen worden meegenomen. Als er aanpassingen in meubilair worden gedaan, of aanpassingen zijn gedaan in opstellingen, is het misschien mogelijk om gelijk naar bijvoorbeeld verbetering van werkhoudingen te kijken. Kunnen die ook geoptimaliseerd worden? Zo slaat u twee vliegen in één klap. Pak het plan van aanpak erbij om te kijken welke punten nu direct kunnen worden meegenomen.

Thuiswerken
Niet alleen besmettingsgevaar is een risico wat mogelijk nieuw is in uw bedrijf. Als er sprake is van thuiswerken (plaats onafhankelijk werken), is daar specifieke aandacht voor nodig. 

De RI&E moet voor alle medewerkers worden gemaakt, dus ook voor medewerkers die niet op het kantoor van de werkgever werken. Het zogenaamde plaats onafhankelijk werken.  Alleen zijn voor medewerkers die plaatsonafhankelijk werken veel minder concrete regels van toepassing dan voor medewerkers die op een vaste plaats op het kantoor van de organisatie werken.

De concrete regels die van toepassing zijn op medewerkers die plaats onafhankelijk werken zijn opgenomen in afdeling 10 van hoofdstuk 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Daarbij gaat het o.a. om regels m.b.t. gevaarlijke stoffen, machines en beeldschermwerkplekken.

Deze regels uit het Arbobesluit gelden zowel voor medewerkers die één dag van hun werkweek thuis of elders werken als voor medewerkers die permanent thuis of elders werken. 

Bron: www.ri&e.nl

Door: Berber Golsteijn - Pruim 

Terug naar overzicht

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372