VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

Poortwachter en vakantie tijdens corona

Moet Poortwachter worden gevolgd tijdens corona? En hoe zit het met het opnemen van vakantiedagen als medewerkers uitvallen door corona?

Beoordeling door het UWV
Door de gevolgen van het coronavirus kan het lastiger zijn om de re-integratie en de wettelijke termijnen goed te handhaven. Het UWV heeft het addendum Poortwachter COVID-19 uitgebracht en laat daarin weten dat het uitgangspunt van de beoordeling nog steeds het volgen van de Werkwijzer Poortwachter is. Ook blijft ongewijzigd dat het reintegratieverslag volledig en tijdig moet worden aangeleverd. Met als genoemde reden dat informatie ook elektronisch uitgewisseld kan worden, ook indien er bijvoorbeeld sprake is van een gedwongen bedrijfssluiting.

Indien de gevolgen van Covid-19 ervoor hebben gezorgd dat er onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn geleverd zegt het UWV daarover dat er rekening gehouden moet worden met de maatregelen die genomen zijn in het kader van de Covid-19 situatie en dat er maatwerk geleverd moet worden.
Het UWV geeft aan coulant op te treden in die gevallen dat een bedrijf aantoonbaar kan maken dat het niet aan alle verplichtingen heeft kunnen voldoen als gevolg van de coronacrisis. Hebt u hiermee te maken? Zorg er dan voor dat u het goed onderbouwd weergeeft in het re-integratieverslag.

Het UWV houdt dus rekening met de gevolgen van het coronavirus maar dit betekent niet dat Poortwachter niet gevolgd hoeft te worden.
Lees hier het hele artikel van het UWV.

Geactualiseerde werkwijze 
De geactualiseerde Werkwijzer Poortwachter van 1 mei 2020 kunt u hier downloaden.

Werktijden aanpassen
Het kabinet roept werkgevers op om werknemers indien mogelijk thuis te laten werken. Daarnaast is de oproep aan u om de werktijden van uw werknemers zo veel mogelijk te spreiden. U mag dus de werktijden van uw werknemers aanpassen.
Uiteraard moet de aanpassing van de werktijden in overeenstemming zijn met de Arbeidstijdenwet.

Reiskosten en thuiswerken
U mag de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer stopzetten wanneer de werknemers thuiswerken. Tenzij er andere afspraken gelden op grond van de cao of het arbeidscontract.

Gezinsquarantaine
Is er sprake van gezinsquarantaine maar uw medewerker is zelf niet ziek? Als een werknemer in gezinsquarantaine verblijft en hij kan thuis werken dan dan mag dat van hem worden verwacht; de werkgever dient zorg te dragen voor een functionele en veilige werkplek. Wanneer dit niet mogelijk is, dan mag de werkgever hiervoor geen verlofuren aftrekken bij de medewerker.

Is uw medewerker ziek ten gevolge van corona? Dan bouwt uw medewerker de wettelijke vakantiedagen op. Het opbouwen van eventuele bovenwettelijke vakantiedagen is opgenomen in de arbeidsovereenkomst of de CAO.
Ook als uw medewerker calamiteitenverlof heeft opgenomen om thuis zaken op orde te krijgen of als er zorgverlof is opgenomen om voor een gezinslid met corona te zorgen bouwt de medewerker de wettelijke vakantiedagen op.

Opbouw vakantiedagen tijdens verlof
De uitzondering hierop is ouderschapsverlof. Indien uw medewerker (extra) ouderschapsverlof heeft opgenomen in deze periode wordt daarover geen wettelijke vakantiedagen opgebouwd.
Het kan uiteraard zijn dat er binnen uw organisatie afwijkende afspraken hierover zijn gemaakt, of zijn opgenomen in de CAO.

Vakantiedagen intrekken
Hoewel het coronavirus misschien maakt dat de geplande (buitenland)vakantie wellicht niet door kan gaan, betekent dit niet dat een werknemer geen vakantiedagen kan opnemen. U bent als werkgever niet verplicht om eerder afgestemde vakantie in te trekken.

Ons advies: Vakantiedagen opnemen in is belangrijk, ze hebben een ‘herstelfunctie’. Als werkgever wilt u ervoor zorgen dat medewerkers tijdig verlof opnemen en dat er geen stuwmeer aan vakantiedagen ontstaat op later moment. Maar of het thuis lukt om daadwerkelijk tot rust te komen is ook afhankelijk van de woon- en thuissituatie.
Ga in overleg als een van beide partijen nu juist wel of niet wil dat verlofdagen worden opgenomen. Bekijk het verzoek daarom vanuit elkaars perspectief en probeer tot een oplossing te komen, waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Vervallen van vakantiedagen
Wettelijke vakantiedagen komen zes maanden na afloop van het jaar waarin jouw werknemer deze vakantiedagen heeft opgebouwd te vervallen. Dus: heeft iemand extra vakantiedagen opgebouwd of bepaalde vakantiedagen nog niet opgenomen in 2020? Dan moet hij of zij deze vóór 1 juli 2021 opmaken. Als werkgever moet je jouw medewerker wel de kans geven om deze opgebouwde uren op te nemen.

Opname verplichten
Een werkgever mag een werknemer niet verplicht vakantie laten opnemen als er door het coronavirus minder werk is. In dat geval wordt er verwezen naar de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).
Een werkgever kan een werknemer wel verplicht ADV-uren laten opnemen als er door het coronavirus minder werk is en vooraf schriftelijk is vastgelegd dat de werkgever mag bepalen wanneer de ADV-uren worden opgenomen.

Vakantie intrekken
De coronacrisis en de effecten daarvan op een organisatie kan maken dat alle medewerkers, ook de komende vakantieperiode, hard nodig zijn. Dit kan reden zijn om met medewerkers in gesprek te gaan over het verplaatsen van de vakantie.
Indien deze wens alleen vanuit de werkgever komt geeft de wet de werkgever de bevoegdheid om na overleg met de werknemer een reeds vastgestelde vakantie te verplaatsen naar een ander moment wanneer er sprake is van gewichtige redenen. Daaraan zitten wel wettelijke haken en ogen waaronder het recht op schadevergoeding, dus het is belangrijk om u goed te laten informeren voordat hierop een beroep wordt gedaan.

Door: Berber Golsteijn - Pruim 

Terug naar overzicht

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372