VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

Roken is meer dan alleen roken

Jaarlijks overlijden 35.000 Nederlanders door roken, overgewicht of probleemdrinken.

Rokers hebben vaak meer leefstijlproblemen blijkt uit onderzoek (Bron: CBS). Werkgevers hebben daarmee alle reden om zich zorgen te maken over rokende medewerkers. 

Rol van de bedrijfsarts
De Nationale Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskundige heeft zich via ondertekening verbonden aan het Nationaal Preventie akkoord. Het Nationaal Preventie akkoord richt zich op drie thema’s: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. De NVAB adviseert bedrijfsartsen om werkgevers te adviseren in het nemen van concrete maatregelen gericht op vroeg-signalering, voorlichting en preventief beleid op de drie deelthema’s van het Nationaal Preventie akkoord waaronder roken. Ook adviseert de NVAB bedrijfsartsen vanaf 2020 roken structureel bespreekbaar te maken tijdens het spreekuur. 
Dit is niet zonder reden: Volgens de NVAB is het wetenschappelijk bewezen dat rokers jaarlijks 2,8 dagen meer ziekteverzuim hebben dan niet-rokers. Door de (extra) rookpauzes hebben rokers ook een verminderde arbeidsproductiviteit dan niet-rokers. En er is extra verzuim door rookgerelateerde chronische ziekten. Daarbij sterft de helft van de jaarlijkse 20.000 tabaksdoden voor de pensioengerechtigde leeftijd. 

Aandacht voor leefstijl
Steeds meer werkgevers besteden daarom aandacht aan de leefstijl van medewerkers. Dit is een goede ontwikkeling volgens bedrijfsarts Arjen Nijboer.  

Arjen Nijboer: Roken heeft al jaren mijn aandacht en deze aandacht wordt vanuit de beroepsgroep nu ook steeds gerichter en dwingender. Medisch gezien is dat ook niet verwonderlijk, elke sigaret die gerookt wordt verkort de uiteindelijke levensduur.
Ik vind het een goede ontwikkeling om het roken verder te ontmoedigen en terug te dringen. Door in een spreekuur (preventief) aandacht te besteden aan factoren als roken - maar daarbij zou evengoed aandacht besteed kunnen worden aan aspecten als voeding en beweging - komt het onderwerp stelselmatig op tafel. Vanuit daar ontstaat de mogelijkheid om mensen ondersteuning te bieden bij het stoppen met roken en daardoor gezonder te worden.
Naast de preventieve rol in de spreekkamer adviseer ik werkgevers om aandacht te besteden aan de leefstijl van medewerkers waarbij met voorrang het advies is om stoppen met roken aan te pakken. Door projecten op te starten rond het stoppen met roken wordt een grotere groep medewerkers bereikt. Er zijn verschillende stoppen-met-roken interventies, mijn collega’s en ik bij VezuimWeg kunnen werkgevers daarin adviseren.

Door: Arjen Nijboer en Berber Golsteijn 

Terug naar overzicht

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372