VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

Beroepsziekten te lijf met de RI&E

Hoe kunt u beroepsziekten beperken of zelfs voorkomen?

Het antwoord daarop is misschien simpeler dan u denkt. De RI&E is een gestructureerde manier om in een organisatie de risico’s op het gebied van de veiligheid en gezondheid van werknemers in kaart te brengen.
Op basis hiervan worden maatregelen genomen om werknemers te beschermen tegen deze risico’s. Het gaat hierbij om directe risico’s, zoals val- of snijgevaar, maar ook om risico’s die op de langere termijn tot (ernstige) klachten en beroepsziekten kunnen leiden.
Bijvoorbeeld fysieke belasting en blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen. Chroom-6 is een recent voorbeeld van de ernstige gevolgen die jarenlange blootstelling aan stoffen kan hebben. Maar ook ogenschijnlijk onschuldige stoffen, zoals houtstof en organische stoffen of langdurige fysieke belasting, bijvoorbeeld door trillingen of repeterende handelingen en werkstress, kunnen tot arbeidsongeschiktheid leiden.

Bij Verzuimweg hebben wij alle disciplines in huis voor de aanpak van beroepsziekten en het uitvoeren van een RI&E. Naast onze bedrijfsartsen zijn onze kerndeskundigen:

  • De Arbeidshygiënist: houdt zich bezig met belastende factoren (chemisch, fysisch, biologisch etc) in werk en werkomgeving. Hij probeert deze factoren op te sporen, te evalueren en te beheersen.
  • De Arbeids- & Organisatiedeskundige (A&O-er): is gespecialiseerd in organisatie, communicatie, arbeids- en organisatiepsychologie, bedrijfskunde, personeelsbeleid, werkdruk/werkstress, ongewenste omgangsvormen en de verschillende manieren van leidinggeven.
  • De Hogere veiligheidskundige (HVK): de belangrijkste taak van de veiligheidskundige is het bevorderen van de veiligheid in het werk en de werkomgeving. Hij helpt ondernemingen bij het formuleren en uitvoeren van het arbobeleid.

Lees hier meer over de RI&E van VerzuimWeg. 

Door: Berber Golsteijn - Pruim 

Terug naar overzicht

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372