VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

Wat is een beroepsziekte precies?

Een beroepsziekte is een ziekte of een aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden. Het is niet noodzakelijk voor een beroepsziekte om te resulteren in verzuim of arbeidsongeschiktheid.

Op verschillende gebieden (o.a. psychisch, bewegingsapparaat, huid) is er een aantal ziekten of aandoeningen vastgesteld als beroepsziekte. Het NCvB heeft voor bedrijfsartsen registratierichtlijnen ontwikkeld om zo correct mogelijk een vaststelling te maken of een verzuimende medewerker een beroepsziekte heeft. In Nederland zijn de bedrijfsartsen en de arbodiensten verplicht beroepsziekten te melden aan het NCvB.

De drie meest gemelde beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat zijn RSI van de schouder of bovenarm, chronische aspecifieke lage rugpijn en een overspannenheid. Hieronder een aantal cijfers uit om een indruk te geven:

  • Van alle gemelde beroepsziekten bestaat 28% uit aandoeningen aan het bewegingsapparaat. 
  • Bij 52% van de meldingen was er sprake van werknemers met tijdelijke arbeidsongeschiktheid, vaak met lange verzuimduur. Bij 6% was er sprake van blijvende arbeidsongeschiktheid door een beroepsziekte. Bij 4 meldingen was er sprake van een dodelijke afloop ten gevolge van een beroepsziekte.
  • De vijf meest gerapporteerde risicofactoren zijn herhalend of monotoon werk (21%), statische werkhoudingen zoals geknield werken (13%), dynamische werkhoudingen zoals vaak heffen van de armen (11%), dragen en tillen van lasten (10%) en duwen en trekken van lasten (5%). 
  • De drie meest gemelde beroepsziekten zijn: Repetive Strain Injury (RSI) van de schouder of de bovenarm, aspecifieke rugpijn en tenniselleboog.
  • Onderneemt de werknemer zelf geen actie om het probleem op te lossen, zorg dan dat de werknemer naar de bedrijfsarts gaat, zodat de bedrijfsarts de reden tot klagen kan achterhalen. Zo kan de juiste aanpak worden gekozen voor het ontstane probleem.

Het ontstaan van een beroepsziekte komt voort uit een samenspel van blootstelling aan het werk en individuele gevoeligheid. Gevolgen van een beroepsziekte zijn persoonlijk leed, kosten voor het werkgever en kosten voor de maatschappij.

U kunt hier lezen wat u kunt doen om beroepsziekten te beperken en voorkomen. 

Terug naar overzicht

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372