VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

RI&E en Corona

Heeft u Covid-19 al onderdeel gemaakt van uw RI&E? Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving start met inzicht in de risico's. Dus juist nu is het belangrijk om te kijken naar arbeidsrisico’s die mogelijk ontstaan door kans op besmetting van Covid-19.

Ook zullen op termijn de maatregelen worden afgeschaald waaronder het advies tot thuiswerken. Aan de terugkeer naar de werkvloer zullen waarschijnlijk de nodige voorwaarden gesteld worden.
Als werkgever heeft u daarin de plicht om de veiligheid op de werkplek te waarborgen.
Met andere woorden: De arbeid moet zo worden georganiseerd dat dit geen nadelige invloed heeft op de veiligheid en de gezondheid van werknemers.
Wat van de werkgever mag worden verwacht, hangt af van de omstandigheden op de werklocatie en de werkzaamheden.

De RI&E gaat over gezond en veilig werken. Daarin horen ook risico’s op besmettingen en verspreiding van het COVID-19-virus. Wij weten dat het risico op blootstelling aan het Covid-19 virus voor ieder beroep en op iedere werkplek anders zal zijn, zodat de te nemen maatregelen ook steeds van elkaar zullen verschillen.

Het is belangrijk om hierbij de link met de RI&E te maken. Onze adviseurs en kerndeskundigen zijn daarom opgeleid om werkgevers hierin te ondersteunen, bijvoorbeeld met het opstellen van RI&E die is aangepast op Covid-19 en het opstellen van een coronaprotocol.  

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw vaste contactpersoon.

Lees hier meer over de RI&E van VerzuimWeg. 

RI&E opstellen of bijstellen?
Offerte

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372